Referinte

Data: 13-12-2017

Amplasament: Cluj – Napoca, strada Al. Vaida Voevod, nr.16, bl. C1B

Echipament: LES ACYABY 3×240+120mmp, FDCP-uri, Firide de distributie, BMPT-d 100A

Descripere: Alimentare cu energie electrica a imobilului mixt, prin realizarea unui circuit trifazic LES cu ACYABY 3×240+120mmp din PTZ Fabrica de Gheata care alimenteaza firidele de distributie amplasate pe domeniul public, iar de acolo la FDCP-urile montate in scarile de bloc

Share this Project