Drusal

Drusal

Data:

05-02-2014

Amplasament:

Str. Dorobantilor, nr 33-35-37, mun Cluj-Napoca

Echipament:

Montare PTab 20/10/0,4 kV – 630 kVA, montare Firide de distributie, montare FDCP 4T

Descriere:

Alimentare cu energie electrica a obiectivului „Ansamblu de constructii cu functiuni mixte”